GDPR-overholdelse

Introduktion:

MakerFest er forpligtet til at beskytte privatlivet for alle besøgende og brugere på vores hjemmeside. Som en del af denne forpligtelse har vi implementeret foranstaltninger for at sikre, at vores hjemmeside overholder principperne i databeskyttelsesforordningen (GDPR).

Dataansvarlig:

Dataansvarlig for de personoplysninger, der indsamles via kontaktformularen på vores hjemmeside, er MakerFest. Vores kontaktinformationer er:

MakerFest
Birk Centerpark 15
7400 Herning
gdpr@makerfest.dk

Typer af personoplysninger, der indsamles:

De personoplysninger, der indsamles via kontaktformularen på vores hjemmeside, omfatter:

Virksomhed/organisation
Kontaktperson
E-mailadresse
Telefonnummer
Eventuelle andre personoplysninger, som brugeren angiver i fritekstfeltet

Formål med indsamling af data:

De personoplysninger, der indsamles via kontaktformularen på vores hjemmeside, anvendes udelukkende med henblik på at sende den ønskede information. Dette omfatter registrering af udstillere og sponsorer.

Juridisk grundlag for behandling af data:

Det juridiske grundlag for behandling af de personoplysninger, der indsamles via kontaktformularen på vores hjemmeside, er brugerens udtrykkelige samtykke. Dette juridiske grundlag er berettiget, fordi brugeren har afkrydset samtykkefeltet og accepteret dataindsamlingen.

Dataopbevaring:

De personoplysninger, der indsamles via kontaktformularen på vores hjemmeside, vil blive opbevaret i 3 år. Efter denne periode slettes data på sikker vis.

Data-modtagere:

De personoplysninger, der indsamles via kontaktformularen på vores hjemmeside, vil ikke blive delt med tredjeparter, undtagen AU Herning. Disse modtagere er forpligtede til at opretholde fortroligheden og sikkerheden af personoplysninger og overholde GDPR.

Brugerrettigheder:

Som bruger af kontaktformularen på vores hjemmeside har du følgende rettigheder i forhold til dine personoplysninger:

 1. Ret til indsigt: Du har ret til at anmode om adgang til dine personoplysninger, vi opbevarer om dig.
 2. Ret til berigtigelse: Du har ret til at anmode om, at vi retter eventuelle unøjagtige eller ufuldstændige personoplysninger.
 3. Ret til sletning: Du har ret til at anmode om at få dine personoplysninger slettet.
 4. Ret til begrænsning af behandling: Du har ret til at anmode om, at vi begrænser behandlingen af dine personoplysninger.
 5. Ret til dataportabilitet: Du har ret til at anmode om at få udleveret dine personoplysninger i en struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbar form.
 6. Ret til at gøre indsigelse: Du har ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger.

For at udøve dine rettigheder bedes du kontakte os via kontaktoplysningerne ovenfor.

Datasikkerhed:

Vi tager sikkerheden af dine personoplysninger alvorligt og har implementeret passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre fortroligheden, integriteten og tilgængeligheden af dine personoplysninger. Disse foranstaltninger omfatter:

 1. Adgangskontrol: Implementering af adgangskontroller for at begrænse adgangen til personoplysininger til autoriseret personale.
 2. Kryptering: Kryptering af personoplysninger i hvile og under transmission for at beskytte den mod uautoriseret adgang.
 3. Pseudonymisering: Pseudonymisering af personoplysninger for at sikre, at de ikke kan tilknyttes enkeltpersoner direkte uden brug af yderligere information.
 4. Regelmæssige sikkerhedskopier: Regelmæssige sikkerhedskopier af personoplysninger for at sikre, at de kan gendannes i tilfælde af datatab eller -korruption.
 5. Dataminimering: Kun indsamling og opbevaring af personoplysninger, der er nødvendige til de formål, hvortil de behandles.
 6. Dataopbevaringspolitikker: Etablering af data-opbevaringspolitikker, der sikrer, at personoplysninger ikke opbevares længere end nødvendigt.

Brud på persondatasikkerheden:

I tilfælde af et brud på persondata, der involverer de personoplysninger, der indsamles via kontaktformularer på vores hjemmeside, underretter vi de relevante tilsynsmyndigheder og berørte brugere uden unødig forsinkelse i overensstemmelse med vores juridiske forpligtelser i henhold til GDPR.

Opdateringer til denne GDPR-politik:

Vi kan opdatere denne GDPR-politik fra tid til anden. De seneste opdateringer vil altid være tilgængelig på vores hjemmeside. Vi anbefaler, at du besøger siden regelmæssigt for at sikre, at du er opdateret på eventuelle ændringer.

Konklusion:

Ved at bruge kontaktformularer på vores hjemmeside accepterer du indsamlingen og behandlingen af dine personoplysninger som beskrevet i denne GDPR-politik. Hvis du har spørgsmål eller bekymringer vedrørende vores databehandlingspraksis, bedes du kontakte os via kontaktoplysningerne angivet ovenfor.

Loading...